Курсове за професионално обучение. 

Завършват със сертификат - удостоверение или свидетелство за професионална квалификация.