Компютърни курсове

Обща информация за курса:

 • Продължителност: 300 уч.ч. (2 месеца)
 • Възможност за настаняване в общежитие
 • Документ: Свидетелство за професионална квалификация
 • Записване: Регистрираните безработни лица подават заявление в Дирекция на бюрото по труда по местоживеене.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Придобиват се знания и умения за:

 • Здравословни и безопасни условия на труд при работа с компютър;
 • Строежа на типична компютърна система;
 • Интерфейса на приложни програми на Windows;
 • Създаване в електронен вид, въвеждане и обмен на текстови файлове и електронни таблици;
 • Изпращане на файлове по електронен път;
 • Оформяне на документи, съобразно кореспондентските и административни правила;
 • Процедури в офиса и администрацията;
 • Икономическите отношения, процеси и явления.

Курсът дава отлична подготовка за ползване на компютър чрез функциите на операционната система Windows и офис програмните продукти, необходими за въвеждане и обработката на текстове, таблици, документи и презентации. В усвояването на знанията ще бъдете подпомагани от високо квалифицирани преподаватели.